Havnsø Sejlklub
                                                                          
Mødereferat 
 
Dato
7.03.2018
 
 
Mødeart
Bestyrelsesmøde, konstituerende
 
 
Mødedato
6.03.2018
 
 
Deltagere
Finn Christensen (FC), Folmer Østergård (FØ), Åse Sørensen (ÅS), Jens Juhl (JJ), Lis Kofoed (LK), Them Dreyer (TD), Jesper Froda (JF)
 
Fraværende
 Susanne Jensen (SJ) med afbud.
 
Dagsorden:
 
Godkendelse af referat