Mødereferat 
 
Dato
06.02.2017
 
 
Mødeart
Bestyrelsesmøde
 
 
Mødedato
2. februar 2017
 
 
Deltagere
Finn Christensen (FC), Lis Kofoed (LK), Susanne Jensen (SJ), Folmer Østergård (FØ), Åse Sørensen (ÅS).
 
 
 
Fraværende
Jens Juhl (JJ), Henning Juhl (HJ), Jens Rubæk, (JR)
 
Dagsorden:
 
Godk