Havnsø Sejlklub
Mødereferat
 
Dato
13.04.2015
 
 
Mødeart
Bestyrelsesmøde
 
 
Mødedato
13. april 2015