Vedtægter for Havnsø Sejlklub 2022

§ 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED
Klubbens navn er Havnsø Sejlklub
Dens hjemsted er Kalundborg Kommune.
§ 2 KLUBBENS FORMÅL
Klubbens formål er at:
1. at udbrede kendskab til sejlsport og kajaksport.
2. at udvikle og træne sejlere og roere.
3. at arrangere kapsejlads og turaktiviteter
4. at arrangere øvrige klubaktiviteter.
5. at sikre medlemmer bedst mulige vilkår for udøvelse af sejlsport, kajaksport og lystsejlads.
Klubbens aktiver må kun anvendes til aktiviteter til gavn for klubbens medlemmer.
§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion. Medlemmer der udelukkende sejler kajak er tilknyttet Dansk Kano og Kajakforbund og DGI Midt- og Vestsjælland .
 
§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER
Som medlem af sejlklubben kan be­styrelsen optage enhver, der er fyldt 6 år,
Optagelse af umyndige medlemmer kræver tillige samtykke fra forældre/værge
Følgende kan optages som medlemmer
·         Aktive sejlere
·         Aktive sejlere i familiemedlemskab
·         Passive medlemmer
·         Ungdomsmedlemmer under 18 år
·         Kajaksejlere
·         Kajaksejlere i familiemedlemskab
·         Æresmedlemmer,
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

 
§ 5. Kontingent
 
Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Der kan fastsættes forskellige kontingenter for konkrete grupper