Mødereferat 
 
Dato
23.02.2019
 
 
Mødeart
Bestyrelsesmøde
 
 
Mødedato
21.02.2019
 
 
Deltagere
Finn Christensen (FC), Folmer Østergård (FØ), Åse Sørensen (ÅS), Them Dreyer (TD), Lis Kofoed (LK), Jens Juhl (JJ)
Fraværende
 Jesper Froda (JF) Susanne Jensen (SJ),  med afbud
 
Dagsorden:
 
Godkendelse af referat
 
 
Meddelelser fra formanden