Generalforsamling, d. 24. februar 2018

Havnsø Sejlklub

                                                                                                                           
                                                                                                                                  
 
Mødereferat generalforsamling  24. februar 2018
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1.    Valg af dirigent og stemmetællere:
·         Generalforsamlingen valgte Jesper Froda som dirigent, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.
·         Valg af 2 stemmetællere: Them Dreyer og Jan Mortensen
2.    Bestyrelsens samt udvalgenes beretning for det forløbne år
·         Bestyrelsens beretning gennemgået af formanden. Er tilgængelig på klubbens hjemmeside. Formanden orienterede desuden om ændringerne omkring Havneudvalget og problemerne med brug af vinterpladsen i sommerhalvåret.
·         Juniorudvalget ved Susanne Jensen berettede om afdelingens deltagelse i diverse arrangementer over sæsonen. Der var deltagelse i Korsør 30.06.-2.07.2017, Blå Flag dag og tur til Nekselø. Alle arrangementer præget af megen vind, men med god deltagelse. Der er indkøbt nye og mindre sejl til optimistjoller til brug for mindre øvede. Der er planer om deltagelse i træning i Holbæk Sejlklub i den kommende sæson. Afdelingen har pt. 6-7 deltagere.
·         Klubhusudvalget ved Aase Sørensen berettede om god udlejningsfrekvens. God tilslutning til arrangementerne. Der skal bruges hjælpere til arbejdsweekend i foråret til renovering og maling.
·         Kajakudvalget ved Folmer Østergaard berettede om medlemstallet som svinger omkring 50. Der er nogle der forlader klubben efter at de er udlært i roningen. Andre kommer til. Der uddannes 1- 2 instruktører om året og der uddannes fortsat en del nye roere i sommerferien. Tursejladsen har været omkring undervisning og trivsel, samt en del besøg omkring sikkerhed i Kalundborg svømmehal. Man deltog i Blå Flag dag igen i 2017, men ikke i det bedste vejr. Der har været afholdt madaftener og brunchmøde med 35 deltagere. Man vil fra afdelingens side gå ind i et projekt fra DGI og DKKF ”Bevæg Dig for Liver”.
·         Tursejlerudvalget har ikke været fungerende i 2017.
·         Kølbådsudvalget ved Jens Juhl berettede om kapsejladserne 2017 og uddelte erindringsglas til diverse mestre for 2017. Programmet for 2018 er at finde på hjemmesiden, og der