Havnsø Sejlklub

I Havnsø sejlklub bestræber vi os på at

  • skabe gode betingelser for både kap- og fritidssejlads
  • skabe et målrettet ungdomsarbejde for at sikre den fremtidige udvikling af sejlklubben
  • tilbyde uddannelse i teori og praksis for at viderebringe kendskab til og fortrolighed med sejlsporten samt godt sømandskab
  • værdsætte og fremme det sociale samvær med fællesaktiviteter
  • fremme medlemmernes engagement i klubbens daglige virke
  • give mulighed for personlig udvikling
  • have fokus på, at medlemmerne skal kunne dyrke sejlsport i klubben uanset alder, niveau og erfaring