Kontingent

Kontingent pr. 1. januar 2023

Kontingent betales en gange årligt og forfalder til betaling 1. februar.

MobilPay  68523 

Aktive
700,00
 
Kræves hvis du vil være medlem, og har båd i havnen
Passive
350,00
 
Hvis du har lyst til at deltage i klubbens arrangementer
Familiemedlemskab
800,00
 
Omfatter familie med samme folkeregisteradresse
Junior/Joller
500,00
 
Du kan være junior op til 18 år
Havkajak            
800,00
 
Kræves hvis du sejler havkajak
Havkajak familie
1.250,00
 
Omfatter familie med samme folkeregisteradresse
Pladsleje kajak 800,00   Opbevaring af kajak i kajakhus