Kontingent

Kontingent pr. 1. januar 2020

Kontingent betales en gange årligt og forfalder til betaling 1. februar.

 

Aktive
700,00
Kræves hvis du vil være medlem, og har båd i havnen
Passive
350,00
Hvis du har lyst til at deltage i klubbens arrangementer
Familiemedlemskab
800,00
Omfatter familie med samme folkeregisteradresse
Junior/Joller
500,00
Du kan være junior op til 18 år
Havkajak            
800,00
Kræves hvis du sejler havkajak
Havkajak familie
1.250,00
Omfatter familie med samme folkeregisteradresse