Mødereferat 
 
Dato
09.02.2016
 
 
Mødeart
Bestyrelsesmøde
 
 
Mødedato
9. februar 2016
 
 
Deltagere
Finn Christensen (FC), Lis Kofoed (LK), Susanne Jensen (SJ), Henning Juhl (HJ), Jens Juhl (JJ), Jens Rubæk, (JR), Åse Sørensen (ÅS), Folmer Østergård (FO),
 
 
 
Fraværende
 
 
 
 
Dagsorden:
 
 
Godkendelse af referat
 
Godkendt
Meddelelser fra formanden
Containerprojektet til kajakker på Havnsø havn: Havnefogeden meddeler, at beslutningen angående container versus træskur ligger i Plan og Byg. Dav det nu er 1 år siden vi ansøgte vil FC anmode havneudvalget om en afslutning af farcen, så vi kan komme videre.. Placeringen bliver på østlige del af vinterpladsen over for Havnekontoret. Dette skulle stå til troende !!
Projekt Vild med vand: Havnefogeden overtager ledelsen og har indkaldt til møde med interesserede parter d. 25. februar 2016 kl. 17.00. i sejlklubben.
Generalforsamlingen er d. 27.02.2016 kl. 13.
Bestyrelsberetning opsættes på opslagstavlen og på hjemmesiden. FC laver den i uge 7.