Havnsø Sejlklub
Mødereferat  
 
Dato23.04.2016
MødeartBestyrelsesmøde
Mødedato21. april 2016
DeltagereFinn Christensen (FC), Lis Kofoed (LK), Susanne Jensen (SJ), Henning Juhl (HJ), Jens Juhl (JJ), Jens Rubæk, (JR), Åse Sørensen (ÅS), Folmer Østergård (FO),
 
Fraværende
 
Dagsorden:
Godkendelse af referat
Godkendt
Meddelelser fra formandenVed standerhejsningen den 16. april 2016 var der ved den efterfølgende spisning i klubhuset enkelte medlemmer der trodsede klubhusets rygeforbud. Det medførte tilsyneladende en provokerende og truende opførsel et par af medlemmerne imellem.
Vi har efterfølgende modtaget følgende på mail:
Til Bestyrelsen i Havnsø Sejlklub.
Jeg blev, gentagne gange, rasende og højlydt overfuset og truet med fysisk overgreb i et fyldt klubhus i går, under bespisningen efter standerhejsningen.
2 rygere gik efter mig for at få fat i min mobiltelefon, fordi jeg havde taget et billede af dem, mens de røg, trods forbud om rygning i klubhuset.
I frustration over, at rygeforbudet ignoreres, og klubhuset igen lugter af gammelt værtshus, lukkede jeg gentagne gange terrassedøren helt op. Efter rigeligt med tilråb og ukvemsord forlod jeg terrassestuen, og tog lidt senere et billede af rygerne i terrassestuen.
Et bestyrelsesmedlem overfusede mig og støttede de 2 rygere, som gik efter mig.
Jeg forstår godt, hvorfor andre medlemmer af sejlklubben ikke tør tage en konflikt med sådanne personer.
Jeg finder det ganske absurd, at klubhusudvalget og bestyrelsen ignorerer det rygeforbud, I selv har indført.
Jeg finder det meget trist og uhyggeligt, at jeg kunne blive truet på den måde, i et fyldt klubhus, uden at nogen reagerede.
Jeg beder bestyrelsen om at drøfte min henvendelse og at beslutte, hvad I vil gøre for at forbedre indeklimaet i vores klubhus, herunder rimelig social adfærd og trygge rammer.
Jeg ønsker, at min henvendelse, og referat af bestyrelsens drøftelse af den, bringes på sejlklubbens hjemmeside.
  Venlig hilsen Anette Johansen
 
Henning Juhl havde som deltager ved spisningen følgende kommentar til episoden, (fremsendt på mail til FC)
 
Som deltager i lørdagens episode, og som bestyrelsesmedlem, skal jeg beklage at rygeforbudet ikke blev respekteret, og det er der ikke nogen undskyldning for.
Men som jeg har lært hjemme fra, så er det en god ide at høre en sag fra to sider.
Jeg ankom til klubhuset kl. 14.45, hvor der sad ca. 8-10 mennesker ude i terrasselokalet, nogen røg og nogen ikke, jeg selv havde lige sat mig med en øl, og tændt mig en cigaret, da Anette Johansen, kom farende ind og udbrød at der stank, som et værtshus, hvorpå hun åbnede begge terrassedøre, den ene var åben i forvejen. Da jeg henstillede at man stoppede med at ryge, og fjernede askebægeret.
Et medlem lukkede herefter den ene dør, hvorefter Anette Johansen for ind og åbnede den igen, hvorefter der opstod en verbal diskussion med et par medlemmer, jeg prøvede at dysse dem ned, og pointerede at Anette Johansen havde ret i at der ikke måtte ryges.
Uagtet at der stank af røg, satte Anette Johansen sig alligevel ind i terrasselokalet og spiste sine pølser, hvad jeg kun kunne opfatte som at hun søgte konfrontationen, og det gjorde jeg hende opmærksom på, ved at fortælle at hun var en provokatør.
Lidt senere da min kone og mig selv plus to andre sad og spiste vores pølser, kom Anette Johansen hen bag min stol og skubbede til mig for at kunne komme til at fotografere dem som sad og røg, for som hun sagde, at havde beviser, jeg tillod at spørge hvad hun havde gang i. Det er ikke rigtigt hvad Anette Johansen påstår, at jeg skulle havde støttet det medlem som overfusede hende, tværtimod, prøvede jeg at dysse ham ned.
 
I lyset af ovennævnte episode har bestyrelsen vedtaget og præciseret følgende:
 
Rygning i klubhuset er forbudt i henhold til gældende lovgivning (LOV nr. 512 af 06/06/2007).
 
Havnsø Sejlklubs bestyrelse har besluttet, at medlemmer, der ikke efterlever rygeforbuddet, vil blive forment adgang til klubhuset.
 
Hvis der konstateres gentagne overtrædelser vil pågældende blive frataget medlemskab af sejlklubben.
 
Således besluttet på bestyrelsesmødet d. 21.april 2016
 
(Denne beslutning er placeret som opslag i klubhuset)
 
Ved en overtrædelse af den gældende lovgivning risikerer klubben at pådrage sig en bøde, og bestyrelsen vil i så tilfælde gøre krav på erstatning gældende over for de medlemmer, der forårsager dette.
 
Da der i dette tilfælde og i flere andre har været uheldige episoder med personer, der ikke er medlem af klubben, men som er medtaget i klubhus