Havnsø Sejlklub
                                                                          
Mødereferat 
 
Dato
14.08.2019
 
 
Mødeart
Bestyrelsesmøde
 
 
Mødedato
13.08.2019
 
 
Deltagere
Finn Christensen (FC), Folmer Østergård (FØ), Them Dreyer (TD), Jesper Froda (JF) Susanne Jensen (SJ), Åse Sørensen (ÅS), Jens Juhl (JJ), Lis Kofoed (LK)
 
Fraværende
 
 
 
Dagsorden: