Havnsø Sejlklub
                                                                          
Mødereferat 
 
Dato
28. januar 2021
 
 
Mødeart
Bestyrelsesmøde
 
 
Mødedato
26.01.2021 og d. 28.02.2021 med max 5 deltagere pr. aften
 
 
Deltagere
D. 26.01.2021. Finn Christensen (FC), Folmer Østergård (FØ), Susanne Jensen (SJ), Lis Kofoed (LK), Them Dreyer (TD),
D. 28.02.2021 Finn Christensen (FC), Lis Kofoed (LK)
Jesper Froda (JF), Jens Juhl (JJ).Folmer Østergård
Fraværende
Åse Sørensen (ÅS), med afbud