Havnsø Sejlklub
                                                                          
Mødereferat 
 
Dato
11.04.2019
 
 
Mødeart
Bestyrelsesmøde
 
 
Mødedato
09.04.2019
 
 
Deltagere
Finn Christensen (FC), Folmer Østergård (FØ), Them Dreyer (TD), Lis Kofoed (LK), Jens Juhl (JJ), Jesper Froda (JF) Susanne Jensen (SJ), 
 
Fraværende
 Åse Sørensen (ÅS)
 
 
Dagsorden: