Mødereferat 
 
Dato
27.10.2018
 
 
Mødeart
Bestyrelsesmøde
 
 
Mødedato
25.10.2018
 
 
Deltagere
Finn Christensen (FC), Folmer Østergård (FØ), Åse Sørensen (ÅS), Them Dreyer (TD), Susanne Jensen (SJ), Jesper Froda (JF), Lis Kofoed (LK),
Fraværende
 Jens Juhl (JJ) med afbud
 
Dagsorden:
 
Godkendelse af referat