Havnsø Sejlklub
                                                                          
Mødereferat 
 
Dato
19.01.2020
 
 
Mødeart
Bestyrelsesmøde
 
 
Mødedato
16.01.2020
 
 
Deltagere
Finn Christensen (FC), Folmer Østergård (FØ), Jesper Froda (JF) Susanne Jensen (SJ), Jens Juhl (JJ), Lis Kofoed (LK), Them Dreyer (TD), Åse Sørensen (ÅS),
 
Fraværende
 
 
Dagsorden: