Mødereferat 
 
Dato
19.12.2019
 
 
Mødeart
Bestyrelsesmøde
 
 
Mødedato
10.12.2019
 
 
Deltagere
Finn Christensen (FC), Folmer Østergård (FØ), Jesper Froda (JF) Susanne Jensen (SJ), Jens Juhl (JJ), Lis Kofoed (LK), Them Dreyer (TD)
 
Fraværende
Åse Sørensen (ÅS), med afbud
 
 
Dagsorden:
 
Godkendelse