Havnsø Sejlklub
                                                                          
Mødereferat 
 
Dato
24.01.2020
 
 
Mødeart
Kontaktmøde med Havnsø Lokalråd
 
 
Mødedato
23.01.2020
 
 
Deltagere
Finn Christensen ,Susanne Jensen (SJ), Jens Juhl (JJ),  Them Dreyer (TD),
Fra Lokalrådet: Kristian Olsen, Ingelise Wesselgreen, Mikael Sørensen og Ernst Johansen.
 
Fraværende
 
 
Dagsorden: