Mødereferat 
 
Dato
26.01.2018
 
 
Mødeart
Bestyrelsesmøde
 
 
Mødedato
23.01.2018
 
 
Deltagere
Finn Christensen (FC), Folmer Østergård (FØ), Åse Sørensen (ÅS), Jens Juhl (JJ), Lis Kofoed (LK), Niels Bredgaard (NB)
 
Fraværende
 Susanne Jensen (SJ) med afbud.
 
Dagsorden:
 
Godkendelse af referat
 
Godkendt