Underskriftsindsamling
 
Dansk Sejlunion har startet en underskriftindsamling, hvor danske sejlere opfordrer skatteministeren til at komme i dialog.


 

Nyt fra Dansk Sejlunion - tursejlads
 
 
Jeg vil starte med at præsentere mig selv, da der formentligt er mange af jer som ikke kender mig. Jeg hedder Carsten Breuning, og er tursejlads-konsulent i Dansk Sejlunion. Og hvad er så en tursejlads-konsulent for noget?
 
Min opgave er at udvikle og udbyde tilbud til de danske klubmedlemmer indenfor tursejlads. For nylig udsendte vi et spørgeskema, som var målrettet klubmedlemmerne der dyrker tursejlads. Nu skal jeg ikke gennemgå samtlige resultater, men nogle områder har klart jeres interesse:
 
1-    DS-turbøjer. Det viser sig, at rigtige mange benytter, eller vil gerne bruge, DS-turbøjerne. Og sejlerne vil gerne have mange flere lagt ud. 
Turbøjerne betales af Dansk Sejlunion, mens der skal være en klub der er villig til at påtage sig arbejdet med at sætte den ud om foråret og tage den ind igen om vinteren, samt vedligeholde den. Det er et stort arbejde for klubberne og vi er glade for indsatsen. Er der flere klubber som ønsker at varetage turbøjer i deres område, kan de kontakte mig eller Steen Wintlev.
2-    Efteruddannelse. Mange af deltagerne i undersøgelsen har ytret ønske om at komme på kursus i sejltrim, motorvedligeholdelse, elektronisk navigation og el om bord. Vi udbyder kurser i netop disse emner denne vinter i januar og marts. Se mere i kursuskalenderen på sejlsport.dk/uddannelse.
Der er ligeledes ønsker om kurser i VHF, praktisk førstehjælp om bord og praktisk meteorologi. Vi arbejder på at udvikle disse og forventer at de kan udbydes til næste kursussæson.
3-    Praktiske bådehåndterings-kurser. Lige nu arbejder jeg på, at udvikle en et-dags kursus (i din egen båd) i havnemanøvre i hårdt vejr. Vi ved det alle sammen, at når det blæser op (over 10 m/s) er det oftes svært at lægge til. På kurset vil du kunne lære, at bruge de værktøjer der skal til for at lægge båden til uden problemer. Kurset forventes udbudt i sommeren 2013.
4-    Kvindesejlads. Flere kvindelige sejlere vi har talt med udtrykker ønsker om kurser, hvor de lærer de basale værktøjer, når båden skal manøvreres. Når teknikkerne er på plads, kommer også selvtilliden. Kurset forventes udbudt i sommeren 2013.
5-    Natsejlads. En del af de danske sejlere har aldrig prøvet at sejle om natten, og er lidt bange for det. Det er ærgerligt, da natsejlads er noget af det skønneste, vi kan opleve som sejlere. Vi har lavet en aftale med Marinehjemmeværnet så man kan komme ud med et af deres skibe. De første aftener er allerede fuldt booket, men vi opretter flere efter behov. Se kursuskalenderen på sejlsport.dk/uddannelse. Aftensejladsen med Marinehjemmeværnet er gratis.
 
Sociale Arrangementer
Deltagerne i tursejlads-undersøgelsen blev også spurgt om lysten til at deltage i sociale arrangementer af forskellig art. Af de adspurgte emner var der to som havde interesse:
 
1-    Flotillesejlads. I har måske set vores announce i medlemsbladet SEJLER, hvor vi efterlyser sejlere som vil være førerbåd (eller ”Andemor”), for en flotillesejlads. Der er allerede indløbet tilmeldinger, men vi mangler flere som vil være førerbåd. Kan vi finde nogle stykker mere, vil vi sende flotiller af sted til Bornholm, Rügen, den svenske skærgård og Femern-området. Andre områder kan også blive aktuelle, hvis det efterspørges. ”Andemor” skal være ansvarlige for at bådene når frem til den aftalte destination. Derfra sejler ”Ællingerne” selv, for at mødes for en samlet sejlads tilbage. Kunne du tænke dig at være ”Andemor”, kontakt mig endelig.
2-    Børneflotille. Flere ønsker flotillesejladser for børnefamilier. Hvis vi kan få samlet 10-12 både med børn, kan vi lave forskellige arrangementer på turen. Foreningen af lokal havne i Danmark (FLID) har lovet at være behjælpsom med at få havnene til at gøre lidt ekstra for flotillen. Har ud lyst til at være førerbåd eller bare at være med på tuen, kontakt mig.
 
Det er så lidt om hvad vi/jeg laver af tiltag for jer – vores sejlere. Jeg tager meget gerne imod kommentarer/forslag, så kontakt mig gerne på carsten@sejlsport.dk.
 
Mere?
I kan altid følge med på Dansk Sejlunions hjemmeside, hvor jeg skriver en blog. Jeg skriver om hvad jeg har oplevet eller nyttige oplysninger, gode historier og alt mellem himmel og jord. Jeg vil skrive en ”klumme” magen til denne, hver kvartal, som vores medlemsklubber kan bruge i deres medlemsblad. Jeg kan allerede løfte sløret for, at næste gang vil jeg omtale vores nye ”Skipper Tips” serie af videoer og animations film, som vil blive tilgængelig på vores hjemmeside.
 
Kig ind på sejlsport.dk – der er meget godt. Også for tursejlere!