SEJLADS BESTEMMELSER m.v. for Havnsø Sejlklubs kølbåds afdeling

Bestemmelserne

Disse bestemmelser gælder for klubbens medlemmer og eventuelle deltagere fra andre klubber, som deltager i kapsejladserne.
Bestemmelserne kan ændres af kølbåds udvalget ved almindelig stemmeflertal på et indkaldt møde med dagsorden.

Hvem kan deltage

Medlemmer af en sejlklub under Dansk Sejlunion
Bådene skal kunne bestemmes under DH handicap af klubbens måler.
Det første år er det muligt at deltage uden godkendt målerbrev og sejl

Baner og kapsejladser

På det årlige "Kapsejlernes forårsmøde" beslutter deltagerne hvilke baner og handicap, der skal sejles efter. Der er to kapsejladser rundt om Sejerø. Sejlads bestemmelse om disse løb udleveres onsdagen inden løbet. Der sejles en søndag i foråret og en lørdag/søndag med hygge på Sejerø havn i efteråret se Aktiviteter.

Onsdagssejladserne

Der sejles hver onsdag. Skippermøde ved annekset på sydmolens spids kl. 1800, hvor banen bliver meddelt. Starten finder sted 1845, Ved svag vind kan starten ske kl 1830 og sejladsen evt. blive afkortet – enten inden sejladsen - eller over radio – kanal77. Mållinjen vil da være mellem dommerskib og banemærke. Uden dommerbåd tages tid af første båd ved korrekt passage af slutmærke eller over startlinjen. Sluttid for at gennemføre er kl.2145

Protester

Protester kan kun finde sted, såfremt den protesterende båd med det samme sætter protestflag og indleverer en skriftlig protest. Protesten behandles efter sejladsen af "protestkomiteen". Komiteen består til enhver tid af to medlemmer af kølbåds udvalget, som ikke er inhabile.

Aflysning

Såfremt vindstyrken er over 10 sekundmeter ved onsdags sejladser og ved klubmesterskab aflyses kapsejladsen. Såfremt det er klubmesterskaber eller Sejerø Rundt, vil kapsejladsen om muligt gennemføres den følgende søndag. Se kapsejlads bestemmelserne for disse sejladser.

Vedtaget ved sejlernes forårs møde 2017