Klubhusets brug

Vedrørende brugen af klubhuset til private arrangementer skal følgende krav opfyldes:

  • Medlemskab af klubben i mindst 2 foregående år. 
  • Det er ikke lovligt at leje huset til trediemand, d.v.s. arrangementet skal vedrøre medlemmet, dennes hustru/mand eller mindreårige børn.
  • Private arrangementer viger altid for klubbens egne arrangementer, men kan ellers holdes året rundt
  • Arrangementerne skal godkendes af klubhusudvalget, der sørger for optælling af varelager inden udlån og efter.
  • Låneperioden aftales med klubhusudvalget.
  • Klubbens medlemmer kan komme i huset under arrangementet og benytte husets faciliteter og drikke en øl eller andet til sædvanlig "køkkenpris"
  • Der betales leje for anvendelsen og der kan medbringes egne drikkevarer.
  • Klubhusreglementet følges til punkt og prikke.

 

Klubhusreglement

Klubhuset skal altid efterlades ryddet og rengjort, dvs. at alle stole er på plads, flasker mm. fjernet, og udluftning foretaget.

Terrassemøbler og parasoller skal efter endt brug sættes ind igen.

Parasolfødder kan stilles ved siden af døren på terrassen

Den sidste, der forlader huset, har pligt til at påse, at huset efterlades aflåst og i reglementeret stand. Alle vinduer skal være lukket, også på toiletterne.

Sker der skade på hus eller inventar skal dette straks meddeles bestyrelsen