Aktiviteter

Ekstraordinær generalforsamling

16-04-2022, kl. 14:00 - 15:00

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Havnsø Sejlklub
På generalforsamlingen d. 19. februar 2022 blev der forelagt et ændringsforslag til vedtægterne for Havnsø Sejlklub.
I henhold til gældende vedtægter § 15 kan forandringer af vedtægter kun vedtages på en ordinær generalforsamling, hvis 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Alle tilstedeværende stemte for forslaget, men da kravet om 1/3 del af stemmeberettigede ikke kunne opfyldes, var generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig og derfor indkaldes hermed til
Ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 16. april 2022 kl. 14.00.
Hvis der på den ekstraordinære generalforsamling er et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, er det vedtaget uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. I henhold til vedtægternes § 15 skal et tilsvarende kvalificeret flertal konstateres for de stemmer, der er afgivet under Dansk Sejlunion.
Der er standerhejsning kl. 15.00, d. 16. april 2022
 
DAGSORDEN for ekstraordinær generalforsamling d. 16. april 2022 kl. 14.00

1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Behandling af indkommet forslag:
Bestyrelsen har fremsat forslag til vedtægtsændringer på en ordinær generalforsamling d. 19. februar 2022. På generalforsamlingen stemte alle for forslaget, men generalforsamlingen var i henhold til vedtægternes § 15 ikke beslutningsdygtig. Forslaget er slået op i klubhuset og udsendt på e-mail.
4. Eventuelt
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Havnsø d. 20. februar 2022