04-04-2020

CORONA


Corona-situationen: Hvad betyder det for sejlklubber og sejlere?
På baggrund af statsministerens og myndighedernes forholdsregler opfordrer DIF og Dansk Sejlunion alle klubber til at indstille alle aktiviteter. De enkelte sejlere opfordres til at tage hensyn og tænke sig om.
 
Lukning af klubhuse
Regeringen har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter. Dette tolker vi i Dansk Sejlunion således, at alle klubhuse m.v. skal holdes lukket.
Ingen aktivitet i sejlklubberne – ingen sejlads i klubbåde!
DIF og Dansk Sejlunion opfordrer utvetydigt og indtrængende alle medlemsklubber til at indstille alle aktiviteter – både indendørs og udendørs – indtil videre. Det gælder enhver aktivitet, hvor medlemmerne kan mødes samt al anvendelse af klublokaler, klubbåde, træning m.v.
Baggrunden for denne meget restriktive tolkning af myndighedernes retningslinjer er, at vi skal bidrage i videst muligt omfang til at undgå risiko for smittespredning. Når mennesker mødes – uanset hvor få, der er tale om – og når man er i kontakt med klubbens materiel, kan virus let overføres.
Idrætsforeninger – også sejlklubberne – har en helt særlig forpligtelse til at udvise samfundssind og gå forrest i bestræbelserne på at undgå smittespredning. Det skyldes blandt andet, at idrætten er særdeles privilegeret i Danmark. Vi modtager fx meget store offentlige tilskud eller har favorable vilkår for lokaler og skat. Til gengæld har staten og kommunerne store forventninger om, at vi påtager os et ansvar, når det gælder. Vi må ikke bryde denne samfundskontrakt. Også i befolkningens øjne er sejlsporten privilegeret. Derfor må vi ikke sende dårlige signaler ved at gennemføre aktiviteter.
Vores henstilling og myndighedernes retningslinjer kan desværre let omgås, hvis man ikke er opmærksom på disse hensyn. Lad være med at finde smuthuller. Vi ser bl.a. eksempler på, at træning gennemføres på ”privat” initiativ med private følgebåde og private trænere. Det tager vi på det kraftigste afstand fra og opfordrer klubberne til at prøve at indstille sådanne initiativer, hvor det er muligt. Den brede befolkning kan ikke se forskel på, hvad der er klubaktivitet eller privat. Vi skal være meget opmærksomme på de signaler, der sendes til offentligheden.
Dansk Sejlunion arbejder fortsat
Spørgsmål
Har du spørgsmål til coronavirussens indflydelse på jeres klubs arrangementer eller lign. kan du kontakte Dansk Sejlunions direktør, Christian Lerche
Dansk Sejlunion har besluttet at aflyse eller udskyde alle arrangementer og aktiviteter så længe det er nødvendigt. Det gælder generalforsamling, kurser, miniklubkonferencer, workshops samt udendørs aktiviteter som fx træningssamlinger.

Vi anbefaler som nævnt vores medlemsklubber og klasseorganisationer om at gøre det samme.
Vores medarbejdere vil, i det omfang det er muligt, arbejde hjemmefra med sædvanlig betjening af klubbernes forespørgsler. Du kan altså roligt ringe eller skrive til vores medarbejdere for at få gode råd, hjælp og inspiration.
I takt med, at der kommer nye tilkendegivelser fra Regering og myndigheder, vil vi genoptage aktiviteterne, og vi vil på det tidspunkt berette, hvornår udsatte aktiviteter kan gennemføres.
Der vil fx blive indkaldt hurtigst muligt til årets generalforsamling, og vi har besluttet at indkalde med et varsel på kun fire uger, selvom vedtægterne kræver 12 ugers varsel.
Den enkelte sejler og bådejer
Dansk Sejlunion opfordrer enhver sejler og bådejer til at være meget opmærksom på regeringens og myndighedernes retningslinjer og opfordringer – det gælder fx om ikke at være tæt sammen med nogen, der ikke er fra samme husstand, og at holde afstand, når man mødes. Vi opfordrer til at tænke sig om og tage størst muligt hensyn.
Det er på den baggrund, vores klare opfordring, at man kun sejler alene eller sammen med familiemedlemmer, som man i forvejen bor sammen med.
Regeringen henstiller også til, at der ikke foretages rejser til udlandet. Det gælder også sejlads til fx Sverige og Tyskland.
Ved ophold i båden eller på havnen, må man holde afstand til andre sejlere og bådejere.
Vi har alle et medansvar for hurtigst muligt at få smitterisikoen under kontrol og udvise det nødvendige samfundssind.
Sejlerfamilier bør ikke medvirke til at gennemføre privat træning af børn og unge. Dels er det Dansk Sejlunions vurdering, at risikoen er stor. Men vi er også bekymrede over det dårlige signal, sejlerne derved kunne komme til at sende til vores omverden. Det kan tolkes som om, sejlerne ikke viser hensyn. Andre borgere kan ikke se forskel på, om aktiviteten er privat eller en klubaktivitet. Derfor risikerer vi skade på klubbernes og sejlsportens omdømme, hvis private ikke følger vores opfordringer.
Fælleserklæring fra FLID og Dansk Sejlunion vedr. søsætning
Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 13. april 2020.
Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.
Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigti