Referat af Kapsejlernes forårsmøde

Onsdag den 21.Marts 2018.

 

1. Der blev budt velkomme til de 7 skipper og 2 gaster som var mødt op ,denne
aften som bød på gratis pølser, brød og sejler hygge.

2. Det blev aftalt at der sejles op og ned baner i 2018.

3. Per efterlyste en klubmåler og det blev oplyst at Them tager et kursus hos dansk sejlunion sidst i April og er der efter klubmåler.

4. Bøjer er blevet malet og nye flag er købt og de bliver monteret lige inden de skal sættes ud, bøjerne skal sættes ud onsdag d. 18 April lige inde vi skal have den første trim sejlads.

5. Finn C. fremlage et forslag om at de både som sejler hurtiges ,skal kunne få straf minutter, så man ikke på forhånd ved hvem der vinder, dette blev vedtaget og det gælder kun almindelig onsdags kapsejlads og ikke klubmesterskab.

6.Jesper mener at det er en god ide at nordvest kalundborg får at vide når der har være kapsejlads, for at gøre opmærksom på at der bliver sejlet kapsejlads i Havnsø.

7. 2 både er tilmeldt Palby cup fyn rundt sidst i Maj.

8. Der er søsætning af både d.15 April, tilmelding på hjemmesiden.


Ref. Them Dreyer.
 
 
MVH Them