Havnsø Kajakklubs roreglement
 

Udarbejdet af kajakudvalget 21-02-2013
Revideret 04-11-2020

 

Generelt:

Dette reglement gælder for medlemmer i Havnsø Kajakklub ved:

1:Brug af klubbens materiel (kajakker, SUP’s og andet udstyr).

2: Ture, der er arrangeret af klubben og hvor der forud for turen er udpeget en turleder.

 

Selvstændige roture i egen kajak eller SUP, alene eller sammen med andre, er ikke at betragte som klubroning. Her gælder alene eget ansvar for materiel og sikkerhed samt Søfartsstyrelsens bestemmelser angivet i Søsportens Sikkerhedsråd (www.soesport.dk).

 

Der skelnes mellem almindelig daglig roning og klubroning. Almindelig daglig roning er defineret ved roning arrangeret af medlemmerne imellem. Klubroning er defineret ved ture og roning arrangeret af Turudvalg.

 

Kun frigivne roere må deltage i almindelig daglig roning. Man er frigivet til roning i Havnsø Kajakklub, når man har modtaget sit EPP2-bevis fra DKF og er frigivet af instruktøren.

 

En ikke-frigiven roer må kun deltage i klubarrangerede ture, hvis der er tilstedeværelse af en klubinstruktør, der har indvilliget i instruktøransvaret for denne roer.

 

Frigivne roere, der endnu ikke er fyldt 16 år, kan kun deltage i klubarrangeret roture ifølge med deres forældre. Der kan dog indgås personlig aftale med en anden person over 18 år, om at denne påtager sig ansvaret for den unge.

 

Det kan ikke forventes, at der på roturene tages særligt hensyn til et evt. langsommere tempo eller kortere distance.

 

Ønsker man at have børn med, må man om nødvendigt selv kunne varetage roturen med disse.

 

Alle aktive skal kunne svømme 500 m med svømmevest.

 

Særligt ved roning i mørke. Den lyse periode af dagen er en halv time før solopgang til en halv time efter solnedgang. Roning i mørke er uden for denne tid og betragtes som natroning. Natroning må kun finde sted med tydelig hvid lysmarkering.

 

Lokale farvandsregler:

Roning i Havnsø’s havnebassin må kun ske i forbindelse med ind- og udsejling, og skal ske under nøje hensyntagen til andre sejlende.

 

Roning i færgernes sejlrende skal så vidt muligt undgås, og der skal altid viges og holdes god afstand til færgerne.

 

Omkring Stold Skydeterræn skal alle skydeøvelser respekteres. Det er forbudt at passere Stold i tilfælde af skydeøvelse (kugle hejst i signalmast og blinkende hvidt lys). Aktuelle skydeøvelser kan ses på Trygfondens app ’SejlSikkert’.

 

Klubmateriel:

Man skal være frigivet roer for at kunne låne af klubbens materiel, med mindre at det er som et led i undervisningen sammen med én af klubbens instruktører.

 

Ved lån af materiel skal der forud for lånet kvitteres i materielmappen. Man vedgår, at man hæfter for det lånte, og at man behandler det med omtanke. Sker der tyveri eller tab, eller går noget i stykker, og det ikke falder ind under almindelig slitage, hæfter låneren for det. Der skal ved skader mv. tages kontakt til formanden, samt at det skal noteres i mappen.