Hej juniorer og evt. juniorer+
 
I 2019 startede vi sejladsen den 27. maj, men vi venter og ser hvornår vandet er varmt nok i 2020.
 
Når vi starter mødes vi ved klubhusets stander mellem kl. 16:00 og 16:30.
 
Vi rigger jollerne til og klæder om. 
 
Den første gang sejler vi kun i havnen. Derefter aftaler vi fra gang til gang. Det afhænger af vejret og sejlernes evner.

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Susanne.
 
Med sejlerhilsen
 
Niels tlf. 23230320 og Susanne tlf. 24896421