Aktiviteter

Generalforsamling

25-09-2021, kl. 13:00 - 15:00

Hermed indkaldelse til Sejlklubbens ordinære generalforsamling

Lørdag den 25. september 2021 kl. 13:00

 

Dagsorden:


1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Bestyrelsens samt udvalgenes beretning for det forløbne år
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand
9. Valg af bestyrelse, på valg: Aase Sørensen, Jesper Froda, Susanne Jensen.
10. Valg af 1 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen